wp38a6268f.png
wpe245353c.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Stedelijke ecologie
Groene continuïteit
Compacte vorm
Stadsvernieuwing
Buitenruimtes
Historisch - stad
wp50099dac.gif
Bijgewerkt:  06.04.2021
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
© Plan-AE
architecten
architectuur en stedelijk ontwerp

Omgevingsontwerp / stedelijk ontwerp

 

 

wp4bf719b7.png
wp1b2605fa.png
Taal:
wp2000ed9c_1b.jpg
Bebouwingsontwerp: het mogelijk maken van een harmonisch samenspel tussen de architectuur, de stedelijke ruimte en het natuurlijke landschap.
wp971aefce.png

Het bebouwingsontwerp, m.a.w. het ontwerp van de lokale bebouwde omgeving, bevindt zich in het overgangsgebied tussen de architectuur en de stedebouwkunde. Het gaat hierbij om het ontwerpen van de plaatselijke bebouwing, van openbare buitenruimtes en van semi-openbare buitenruimtes, op buurtniveau.

   Het stedelijk ontwerp (of kleinschalig stadsontwerp, Engels urban design, Frans projet urbain) draagt bij aan een harmonische inpassing van architectuurprojecten binnen het overkoepelende stedebouwkundige plan, de planologische context, de omringende infrastructuur, de landschappelijke karakteristieken en de natuurwaarden. Soms zijn cultuurhistorische of archeologische aspecten ook van belang in het bebouwingsontwerp.

   Plan-AE richt zich op ontwerpen voor kleinere stedelijke operaties en kleinschalige stadsvernieuwing, vooral in het kader van duurzame ontwikkeling (sustainable neighbourhoods, duurzame wijken) en functiespreiding in de stedelijke omgeving (walkable cities, loopbare steden).

   Hierbij kan het bureau onder andere samenwerken met stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen en adviseurs op het gebied van verkeer en infrastructuur.