wpe245353c.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp50099dac.gif
Bijgewerkt:  06.04.2021
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
© Plan-AE
Taal:
Kantoor-uitrusting

Het IT-netwerk van Plan-AE bestaat uit twee lokale servers, drie on-line servers, vier vaste / mobiele
PC-stations en verscheidene printers / scanners, verdeeld over de kantoorvestigingen in Delft en Oslo. Zodoende hebben wij op elke locatie snel en eenvoudig de gegevens over een project bij de hand.
   In Oslo hebben we tevens de mogelijkheid om via een groot presentatiescherm on-line te vergaderen.
   Alle projectgegevens worden digitaal gearchiveerd. Van de archieven worden regelmatig back-up kopieën gemaakt op beide kantoorvestigingen. Als cliënt bent u er dus zeker van dat de gegevens voor uw project veilig opgeslagen worden en te allen tijde beschikbaar zijn.
wp1b2605fa.png
wp56ebea81.png
architectuur en stedelijk ontwerp  •  milieu- en energie-advies