wpe245353c.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp50099dac.gif
Bijgewerkt:  06.04.2021
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
© Plan-AE
BUREAU-PRESENTATIE

Plan-AE is in 2008 opgericht in Oslo, Noorwegen. Vijf jaar daarna werd een tweede kantoor gevestigd in Delft. Wij leggen ons toe op duurzame, moderne architectuur, waarbij o.a. bouwtechniek, de stedelijke omgeving en het natuurlijk landschap essentiële aspecten zijn.
   Het bureau richt zich op ontwerpprojecten en adviesopgaven, in eerste instantie in landsdelen waar Nederlands, bokmål-Noors, Duits, Frans of Engels de voertaal is.
   Voor projecten in Nederland werkt het bureau volgens de DNR 2011 en de STB 2014. We hebben ervaring met projecten voor onder andere onderwijsgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen, gebouwen voor de gezondheidszorg en woningbouw. Tevens hebben wij ervaring met stadsvernieuwing en duurzaam bouwen.
   Wij werken regelmatig samen met gespecialiseerde ingenieursbureau’s (raadgevende ingenieurs), bij voorkeur in een continue dialoog tijdens de ontwerp- en bestekfases van een project. Voor bestekken gebruikt het bureau een onafhankelijke gegevensbibliotheek betreffende bouwproducten en bouwmethoden.
wp40c790cd.png
Taal:
wpb903cd65.png

Organisatieschema van Plan-AE

 

Bouwkundig advies en

projectbegeleiding

 

Milieu- en energie-advies

wp4fd6164c.png
wp5533b116.gif

 

Architectuur en stadsontwerp

wp1d52e323.png
wp02ae4761.png

 

 

architectuur

 

stedelijk ontwerp

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

duurzaam bouwen

 

hernieuwbare energie

 

duurzaam watergebruik

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp4fd6164c.png
wp5533b116.gif
Het werkveld A (links) en het werkveld E (rechts) vormen twee bureau-afdelingen (resp. voor ontwerp en advies). Hieraan gekoppeld kan Plan-AE projectadministratieve diensten leveren.
Ontwerp / advies wordt zowel door junior als door senior medewerkers gedaan.
Projectbegeleiding / projectcoördinatie wordt door senior medewerkers gedaan.
architectuur en stedelijk ontwerp  •  milieu- en energie-advies